35673
Коммерцияландыру кеңсесі
«NazarbayevUniversityResearchandInnovationSystem» ЖМ-нің технологияларды коммерцияландыру жүйесі коммерциялық әлеуеті бар жобаларға, оларды нарыққа шығару мақсатында қаржылық және әкімшілік қолдау көрсетеді
КОММЕРЦИЯЛАНДЫРУ КЕҢСЕСІ
Коммерцияландыру кеңсесі Назарбаев Университетінің профессор-оқытушылар құрамына, ғалымдары мен қызметкерлеріне консультациялық және ұйымдастырушылық қолдау ұсыну арқылы Университеттің ғылыми зерттеулері мен зерттемелерінің нәтижелерін коммерцияландыру процесінқолдау және оны ұйымдастыру үшін құрылған.

Коммерцияландыру кеңсесі инвесторларға:

  • Назарбаев Университетінің ғалымдары мен қызметкерлерінің жобалар портфелін;
  • Назарбаев Университетінің ғалымдарының патенттелген зерттемелер портфелін ұсына алады.


В период с 2013-2018 годы Офисом коммерциализации профинансирован 21 проект
ученых и ППС Университета, в следующих приоритетных областях:
Робот техникасы және IT
5 жоба
Биомедицина
8 жоба
Энергия тиімділік
5 жоба
Жаңа материалдар
3 жоба

Қызметтің негізгі бағыттары
1
Жобаларды іздеу және тарту
Ақпараттық сессиялар
Ақпараттық сессиялар мен кездесулер өткізу.
2013 жылдан бері қарауға 81 өтінім қабылданды.
2
Жобаларды іріктеу процесін ұйымдастыру
Жобаларды іріктеу бойынша ережелер
Іріктеу нәтижелері бойынша 21 жоба қаржыландырылды (56 өтінім қабылданбады, 4 өтінім тәуелсіз сараптамада)
3
Жобаларды әкімшілендіру
Ұйымдастырушылық қолдау және мониторинг.
Жабдықтар, қызметтер және материалдар сатып алу, консультанттар тарту, іссапарлар

4
Зияткерлік меншікті басқару
АЖ басқару бойынша регламент
НҚА-ге сәйкес АЖ-ні басқару бойынша тұрақты жұмыстар. 3 лицензиялық келісімге қол қойылды.

5
Сыртқы дамыту институттарының қаражаттарын тарту
Гранттық қаржыландыруға және инвестициялар іздеуге өтінім дайындау.
6
Қаржыландырылған жобаларды ілгерілету
Ірі компаниялармен ынтымақтасу.
«3D Нанотомограф», «Температураны өлшеуге арналған оптоталшықты датчиктер»жобаларын ілгерілету бойынша белсенді жұмыстар жүргізіледі.

7
Коммерцияландыру саласындағы нормативтік актілерді әзірлеу
Технологияларды коммерцияландыру саласындағы мекемелердің қызметтерін реттейтін ережелер мен регламенттер әзірлеу.
8
Технологияларды коммерцияландыру саласында іс-шаралар өткізу
Дөңгелек үстелдер, семинарлар, іскерлік кездесулер өткізу
Зияткерлік меншікті басқару саласындағы қызметтер
63
өтінім ЗМО қорғауға берілді
38
патент алынды
3
лицензия ЗМО-не берілді
3
шарт
«авторлық төлем»
10 патент бойынша ашық лицензиялар
Қазақстан Республикасы Патенттік заңының 14 бабының 5 тармағына сәйкес, Қазақстан Республикасының 10 патенті бойынша өнеркәсіптік меншік объектілерін пайдалануға лицензия алу(ашық лицензия) құқығын кез келген тұлғаға беруге NURIS дайын екендігі туралы мәліметті бюллетеньде жариялауды өтінген 2 өтініш берілді.
№ 31337 «Объектінің үстіңгі бетін түрлендіру құрылғысымен қосарланған сканерлейтін зондты микроскоп» өнертабысына арналған патент
Өнертабыс өлшеуші техникаға, жеке алғанда, объектілерді төмен температура шарттарында макро- және микротасығыштардың құрылымдарын нанотомирлеу және зерттеуден кейін өлшеуге арналған құрылымдарға қатысты. Өнертабыс мақсаты объектінің бетін өзгертуге және сурет сапасын жақсартуға арналған құрылғымен бірге сканерлеуші зонд микроскоптың функционалдығын кеңейту болып табылады. Өнертабыстың толық сипаттамасын https://gosreestr.kazpatent.kz/ сайтында №31337 патент нөмірі бойынша алуға болады.
№ 31805 «Беткі акустикалық толқынды күшейткіш» өнертабысына арналған патент
Өнертабыс акустикотехникаға, радиоэлектроникаға және радиофизикаға қатысты, және аспап құрастыру, нанотехнология, микро- және наноэлектроника саласында қолданылуы мүмкін. Өнертабыстың мақсаты – графен негізінде ПАВ күшейткіштерін құру. Техникалық нәтиже - пэзо субстрат бетінде графді жабынмен беттік-белсенді зат амплитудасының күшейтуі. Өнертабыстың толық сипаттамасын https://gosreestr.kazpatent.kz/ сайтында №31337 патент нөмірі бойынша алуға болады.
№ 32306 «Оптикалық талдау модулі бар сканерлейтін зондты нанотомограф» өнертабысына арналған патент
Өнертабыс объектілерді микро- және нанотомизацияланғаннан кейін өлшеу аймағына жатады. Өнертабыстың мақсаты оптикалық талдау үлгісін қолдану арқылы функционалдылықты кеңейту және оптикалық бақылаулар мен объектілерді зерттеу барысында құрылғының функционалдығын арттыратын объектілерді зерттеуге мүмкіндік береді. Өнертабыстың толық сипаттамасын https://gosreestr.kazpatent.kz/ сайтында №32306 патент нөмірі бойынша алуға болады.
№ 31994 «Галлий нитридінің пленкасын алу тәсілі және оны іске асыруға арналған құрылғы» өнертабысына арналған патент
Өнертабысқа жартылай өткiзгiш материалдарды синтездеу әдiстерi жатады және субстраттың эпитаксиалды өсуiмен сапалы галлий нитридтi қабықшалар алу үшiн пайдаланылуы мүмкiн. Осы өнертабыстың мақсаты - жаңа, неғұрлым сенімді және үнемді әдіс әзірлеу үшін глиді нитридті қабықша жасау. Өнертабыстың толық сипаттамасын https://gosreestr.kazpatent.kz/ сайтында №31994 патент нөмірі бойынша алуға болады.
№ 32542 «Нанокеуек графен жасау тәсілі» өнертабысына арналған патент
Өнертабысқа отын жасушаларының мембранасы, әртүрлі биосенсорлар және микро- және наноэлектроника құрылғылары ретінде су мен биофлюдтарды тазалау және тұзсыздандыру үшін нанофильтрлерді жасау үшін пайдаланылуы мүмкін наноэффективті графты құруға арналған технологиялық процестер жатады. Өнертабыстың толық сипаттамасын https://gosreestr.kazpatent.kz/ сайтында №32542 патент нөмірі бойынша алуға болады.
№ 32711 «Гидрофобты материал алу тәсілі» өнертабысына арналған Қазақстан Республикасының патенті
Өнертабысқа отын жасушаларының мембранасы, әртүрлі биосенсорлар және микро- және наноэлектроника құрылғылары ретінде су мен биофлюдтарды тазалау және тұзсыздандыру үшін нанофильтрлерді жасау үшін пайдаланылуы мүмкін наноэффективті графты құруға арналған технологиялық процестер жатады. Өнертабыстың толық сипаттамасын https://gosreestr.kazpatent.kz/ сайтында №32542 патент нөмірі бойынша алуға болады.
№ 32496 «Сызықтық чиптелген Брэгг торы бар температура өлшейтін оптоталшықты датчиктің көмегімен ісіктің жылулық абляциясы кезіндегі температураны үлестіріп өлшеу тәсілі» өнертабысына арналған патент
Өнертабысқа жатады, атап айтқанда, онкологияға арналған және ісіктің жылу абылдау кезінде температураны өлшеуге арналған. Өнертабыстың мақсаты ісіктерді жылу абылдау кезінде температураны өлшеудің тиімді және жоғары дәлділік әдісін әзірлеу және ісіктердің жылу абылдауының дәлдігін арттыру арқылы пациенттерді емдеу сапасын арттыру болып табылады. Өнертабыстың толық сипаттамасын https://gosreestr.kazpatent.kz/ сайтында №32496 патент нөмірі бойынша алуға болады.
№ 32359 «Диатомды құмды гидрофобтау тәсілі» өнертабысына арналған патент
Өнертабыс түрлі технологиялық химиялық және физикалық процестерге жатады және ауыл шаруашылығында пайдаланылуы мүмкін, әсіресе шөлді жерлерге ылғалдылықты гидрофобты құмды қолдану арқылы сақтауға болады, өнертабыс құрылыста және жеңіл өнеркәсіпте құрылыс материалдары мен бояу және лак өнімдері. Өнертабыстың толық сипаттамасын https://gosreestr.kazpatent.kz/ сайтында №32359 патент нөмірі бойынша алуға болады.
№ 32305 «Зондқа және үлгіге әсер ететін құрылғымен қосарланған сканерлейтін зондты микроскоп» өнертабысына арналған патент
Өнертабыс нанотомиядан кейін объектілерді зондтау әдістері арқылы өлшеу құралдарына жатады және төмен температура жағдайында биологиялық және полимерлі үлгілердің құрылымдарын зерттеу үшін қолданылады. Өнертабыс объектісі сканерден өткізетін зонд микроскопының өлшеу бірліктерінің элементтерінің жұмыс істеу тиімділігін арттыру үшін, зондқа және сынама әсер ету үшін құрылғыны біріктіреді. Өнертабыстың толық сипаттамасын https://gosreestr.kazpatent.kz/ сайтында №32305 патент нөмірі бойынша алуға болады.
№ 32307 «Объектіні түрлендіру құрылғысымен қосарланған кең жиекті сканерлейтін зондты микроскоп» өнертабысына арналған патент
Өнертабыс объектілерді микро- және нанотомизацияланғаннан кейін өлшеу зонасына жатады. Өнертабыстың мақсаты объектіні модификациялауға арналған өлшеу құралдары мен құралдарының бір бірлігіне біріктіру арқылы құрылғының дизайнын жеңілдету болып табылады. Өнертабыстың техникалық нәтижесі өлшемдердің шешімін арттыру болып табылады. Өнертабыстың толық сипаттамасын https://gosreestr.kazpatent.kz/ сайтында №32307 патент нөмірі бойынша алуға болады.

Зияткерлік меншікті басқару саласындағы қызмет
2012-2018 жылдар аралығында 63 өтінім берілген, соның ішінде:
46
ұлттық өтінім
5
еуразиялық өтінім
7 РСТ бойынша халықаралық өтінімдер
5
шетелдік өтінімдер
2012-2018 жылдар аралығында 38 патент алынған, соның ішінде:
33
ұлттық патент
4
еуразиялық патент
11
қолданыстағы патент

Коммерцияландыру кеңсесі жобаларының портфолиосы

Коммерцияландыру кеңсесі қызметінің қорытындылары
Деректер 01.06.2018 ж. жарамды.
1
"Назарбаев Университеті" АҚ мен оның ұйымдарының ғалымдары мен қызметкерлерінен қаржыландыруға түскен 80-нен артық өтінім өңделді;
2
21 жоба қаржыландырылды және жоба тұжырымдамасын негіздеуге, прототип жасауға мүмкіндік алды;
3
Зияткерлік меншік объектілерінің құқығын қорғауға 63 өтінім берілді;
4
38 патент алынды;
1
3 лицензиялық келісімге қол қойылды:
- Жаңартылатын энергия көздерін энергетикалық жүйелерге жалғауға арналған және электрлі автомобильдерге арналған сыйымдылығы жоғары экологиялық батареялар;
- Жалпақ гелиоколлекторлардың пилоттық өндірісі;
-Фотоэлектрлі су көтергіштің тиімділігін арттыру тәсілі.
2
Жобаларды іріктеу мен қаржыландыру процестерін, сондай-ақ зияткерлік меншік объектілерімен жұмыс процесін реттейтін нормативтік құжаттар әзірленді.
3
10 жоба бойынша «ашық лицензиялар» даярлау жұмыстары жүргізілуде.

Біздің команда
Данияр Жумагулов
Коммерцияландыру кеңсесінің басшысы
dzhumagulov@nu.edu.kz
+7 7172 70-61-27
Жулдыз Жумадилова
Коммерцияландыру кеңсесінің аға менеджері
zhuldyz.zhumadilova@nu.edu.kz
+7 7172 69-45-59
Мади Суюндуков
Зияткерлік меншік бойынша менеджер
madi.suyundukov@nu.edu.kz
+7 7172 70-58-25
Толыбаев Жалгас
Зияткерлік меншік бойынша менеджер
zhalgas.tolybayev@nu.edu.kz
+7 7172 70-63-82
Шаяхметова Ая
Менеджер
aya.shayakhmetova@nu.edu.kz
+7 7172 70-62-72
Садвакасова Әзиза
Менеджер
aziza.sadvakassova@nu.edu.kz
+7 7172 70-61-59
Біз сіздер үшін жасайтынның бәрінен хабардар болып отырыңыз
AstanaBusinessCampus таратылымына жазылыңыздар!